SO / GI và sự chăm sóc của cộng đồng người chuyển giới

SO / GI và sự chăm sóc của cộng đồng người chuyển giới

Tiến sĩ Rosendale và NP Layla Welborn trình bày về SO / GI và Chăm sóc người chuyển giới tại Mạng lưới Y tế San Francisco. Họ thảo luận về xu hướng tình dục và thuật ngữ bản dạng giới, nhận ra tác động của SO / GI đối với sức khỏe và chênh lệch sức khỏe và giải thích giá trị của các nỗ lực thu thập dữ liệu SO / GI. Họ chia sẻ tầm quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ và bản sắc trong khi giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe của cộng đồng. Bài thuyết trình SOGI

2018-11-02T10: 30: 20-07: 00 Tháng Mười Một ngày 2, 2018|