Dịch vụ Nha khoa Mạng lưới Y tế San Francisco - Cập nhật

Dịch vụ Nha khoa Mạng lưới Y tế San Francisco - Cập nhật

Dịch vụ Nha khoa Mạng lưới Y tế San Francisco

Những dịch vụ nào được cung cấp?

Các dịch vụ nha khoa cơ bản như làm sạch, trám răng và loại bỏ răng đơn giản

Ai đủ điều kiện?

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC BẢO HIỂM CHỈ CUNG CẤP CHO DÂN CƯ SAN FRANCISCO:

THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI Y TẾ SAN FRANCISCO VỚI MEDI-CAL - Phạm vi cơ bản của các dịch vụ nha khoa được bảo hiểm

HEALTHY SAN FRANCISCO THAM GIA - Dịch vụ chăm sóc nha khoa khẩn cấp chỉ được cung cấp dựa trên biểu phí trượt thang

THÀNH VIÊN KHÔNG PHẢI SFHN: Trẻ em - Phạm vi cơ bản của các dịch vụ nha khoa được bảo hiểm
Người lớn - Chỉ chăm sóc nha khoa khẩn cấp với Medi-Cal hoặc biểu phí theo quy mô trượt.

Tôi Có Thể Nhận Các Dịch Vụ Nha Khoa Ở Đâu? Ngày 8 tháng 3 - TBA

San Francisco Health Network Dental Services - EnglishSan Francisco Health Network Dental Services - ChineseSan Francisco Health Network Dental Services - Spanish
2017-11-16T12: 16: 37-08: 00 Tháng Ba 8, 2017|