Trung tâm sức khỏe đồi Potrero

Trung tâm sức khỏe đồi Potrero 2021-12-03T15:42:00-08:00

PHHC_front

Tiếp xúc:

  • Vị trí: 1050 phố Wisconsin
  • Số điện thoại: (415) 648-3022

Chúng tôi có nhân viên nói:

  • Tiếng Anh
  • người Tây Ban Nha
  • Tiếng Quảng Đông
  • Tagalog

Giờ hoạt động:

Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
8:00 sáng - 5:00 chiều 8:00 sáng - 5:00 chiều 9:00 sáng - 5:00 chiều 8 giờ sáng - 12 giờ đêm 8:00 sáng - 5:00 chiều

Đóng cửa trong các ngày lễ của Thành phố San Francisco .

Khả năng lãnh đạo

Kathleen Chung, MD

Giám đốc y tế lâm thời

Evita Mullins

Quản lý y tá

Angie Ramos Diamzon

Hospital Eligibility Worker Supervisor