Trung tâm sức khỏe Ocean Park

Trung tâm sức khỏe Ocean Park 2019-01-04T10:41:32-08:00

Tiếp xúc:

  • Location: 1351 24th Avenue between Judah & Irving
  • Phone number: 415-682-1900
  • Fax number: 415-753-8134

 

Chúng tôi có nhân viên nói:

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Quảng Đông
  • Quan thoại
  • tiếng Nga
  • Tiếng Việt

 

Giờ hoạt động
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
8:15AM – 5:00PM 9:45AM – 5:00PM 8:15AM – 5:00PM 8:15AM – 5:00PM 8:15AM – 5:00PM

Đóng cửa trong các ngày lễ của Thành phố San Francisco .

Khả năng lãnh đạo

Aaron Del Tredici

Giám đốc y tế

Ruth Wang

Quản lý y tá

Joanna Bauer

Quản lý thực hành