Richard H. Fine People's Clinic - Chương trình Sức khỏe Hành vi

Richard H. Fine People's Clinic - Chương trình Sức khỏe Hành vi 2018-02-02T12: 38: 11-08: 00

Phòng khám Nhân dân Richard Fine cung cấp các dịch vụ chăm sóc ban đầu toàn diện cho người lớn và người lớn tuổi. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm chăm sóc liên tục và khẩn cấp cho các dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần, dịch vụ xã hội, tư vấn lạm dụng chất, tư vấn dinh dưỡng, giáo dục bệnh tiểu đường và quản lý trường hợp, quản lý trường hợp y tá, tư vấn dược sĩ, quản lý bệnh nhân điều trị chống đông máu và các dịch vụ tâm lý xã hội. Chúng tôi cũng có các chương trình đặc biệt dành cho bệnh nhân lão khoa và phức tạp về mặt y tế.

Nhân Viên

Brooke Welch, PsyD

Nhà vật lý học

Lyndsay Evans, LCSW

Bác sĩ chăm sóc sức khỏe hành vi

Brianna Kreple, ASW

Bác sĩ chăm sóc sức khỏe hành vi

Amparo Martinez

Trợ lý sức khỏe hành vi