Quản lý bệnh nhân ngoại trú suy tim

Quản lý bệnh nhân ngoại trú suy tim

Tiến sĩ Lucas Zier và Tiến sĩ Rachel Stern trình bày về Quản lý Bệnh nhân Suy tim Ngoại trú, nơi các nhà cung cấp dịch vụ học cách hiểu rõ các định nghĩa hiện đại về suy tim và quản lý chăm sóc bệnh nhân suy tim. Họ chia bài trình bày thành ba phần trong đó các nhà cung cấp học cách Xác định Căn nguyên, Cách duy trì Bệnh suy nhược cơ thể và Liệu pháp Hướng dẫn Theo Hướng dẫn.

Quản lý bệnh nhân ngoại trú suy tim

2018-11-02T10: 26: 50-07: 00 Tháng Mười Một ngày 2, 2018|