Trung tâm lựa chọn của phụ nữ

Trung tâm lựa chọn của phụ nữ 2020-05-20T10: 32: 45-07: 00

Ý tá trực: (628) 206-8168 - Giới thiệu từ nhà cung cấp đến nhà cung cấp và các vấn đề nhạy cảm về thời gian

Các cuộc hẹn với bệnh nhân: (628) 206-8476

Số fax: (628) 206-8804

Vị trí:
Bệnh viện Đa khoa Zuckerberg San Francisco
1001 Potrero Ave (Tòa nhà chính 5, Tầng 6, Phòng Suite 6G)
San Francisco, CA 94110
Nhận được hướng dẫn

Giờ hoạt động:

Trung tâm tùy chọn dành cho phụ nữ trước khi bắt đầu
Thứ hai thứ Sáu:
8:00 sáng - 5:00 chiều

Các thủ tục của Trung tâm Quyền chọn Phụ nữ
Thứ hai thứ Sáu:
8:00 sáng - 5:00 chiều

Khả năng lãnh đạo:

Trưởng ban dịch vụ: Rebecca Jackson

Giám đốc y tế: Eleanor Drey

Quản lý y tá: Marisella Carranza

Quản lý thực hành: Alissa Perucci