Tư vấn về Đau

Tư vấn về Đau 2018-03-29T13:28:03-07:00

Khả năng lãnh đạo

Arthur Wood

Giám đốc y tế

Rosaly Ferrer

Giám đốc y tá

Dana Nelson

Quản lý y tá lâm thời

Tiếp xúc:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Main Hospital, Building 5, 4th Floor, 4J Clinic.
  • Routine clinical issues: either page Robert Brody or leave him a message at 415-206-4725.
  • For new patient appointments, PCP should contact either Dr. Brody at 415-206-8267 or Dr. Lor at 415-206-3262. Please make sure to leave provider contact information.
  • Follow-up patient appointments, please call (415) 206-5693.

Giờ hoạt động:

Phòng khám ngoại trú
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
1:00PM – 4:00PM 8:30 sáng - 12:00 trưa

 

Nhà cung cấp có Đặc quyền

Robert Brody, MD

Arthur Wood, MD

Edward Lor, PharmD

Dina Perez-Neira, MD