Nhãn khoa và Đo thị lực

Nhãn khoa và Đo thị lực 2018-03-29T13:23:47-07:00

Khả năng lãnh đạo

Jay Stewart

Trưởng

Jim Larson

Technician

Rosaly Ferrer

Giám đốc y tá

Alena Maunder

Quản lý y tá

Tiếp xúc:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Main Building 5, 4th Floor, Suite 4M
  • Please note: new patient appointment requests require an e-referral from the patient’s Primary Care Provider
  • Routine clinical issues, please call 415-206-8025
  • Follow-up patient appointments, please call 415-206-4420
  • Fax number: 415-206-3842

Giờ hoạt động:

Phòng khám ngoại trú
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
8:30 sáng - 12:00 trưa 8:30 sáng - 12:00 trưa 8:30 sáng - 12:00 trưa 8:30 sáng - 12:00 trưa 8:30 sáng - 12:00 trưa
1 giờ chiều - 5 giờ chiều 1 giờ chiều - 5 giờ chiều 1 giờ chiều - 5 giờ chiều 1 giờ chiều - 5 giờ chiều 1 giờ chiều - 5 giờ chiều

 

To locate the Ophthalmology clinic:

Go the main hospital (Building 5). Take the elevators to the 4thứ tự floor. We are located in the 4M Specialty Care Clinic. Please check-in upon arrival.

Vaya al hospital principal (Edificio 5). Tome el elevador y vaya al 4.º piso. Estamos ubicados en la Clínica de Atención Especializada 4M. Regístrese al llegar.

請前往主醫院(5號大樓)。搭乘電梯上4樓。我們位於4M專科護理診所。請在抵達後即報到。

 

Nhà cung cấp có Đặc quyền

Michele Bloomer, MD

Matilda Chan, MD

Shan Lin, MD

Alejandra De Alba Campomanes, MD

Angie Lau, OD

Valerie Lim, OD

Andrea Yiasemis, OD