Phẫu thuật thần kinh

Phẫu thuật thần kinh 2017-11-29T13:34:52-08:00

Khả năng lãnh đạo

Geoff Manley

Trưởng

Rosaly Ferrer

Giám đốc y tá

Alena Maunder

Nurse Manager

Tiếp xúc:

  • Location: Main Building 5, 4th Floor, Suite 4M
  • Routine clinical issues, please call 415-206-5476
  • Follow-up patient appointments, please call 415-206-4420
  • Fax number: 415-206-4256

Giờ hoạt động:

Phòng khám ngoại trú
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
9:00 sáng - 12:00 trưa

Nhà cung cấp có Đặc quyền

Geoffrey Manley, MD, PhD

Philip Starr, MD

Frederick Stephens, MD

Michael Huang, MD

Eldan Eichbaum, MD

Corey Raffel, MD

Sean Braden, MSN, NP

Julia Galletly, NP, MSN

Twyila Lay, NP

Amy Winkelman, MSN, NP