Phòng khám bệnh truyền nhiễm

Phòng khám bệnh truyền nhiễm 2018-03-29T13:14:58-07:00

Khả năng lãnh đạo

Vivek Jain, MD

Giám đốc y tế

Rosaly Ferrer

Giám đốc y tá

Infectious Disease Clinics:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Building 80, 6th Floor (Ward 86)
  • Routine clinical issues, please call 415-206-7926

Giờ hoạt động:

Infectious Disease Clinic
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
1:00 chiều - 4:30 chiều

 

To locate the Hematology Clinic / Para encontrar La Clínica de Enfermedades Infecciosas:

Phòng khám tọa lạc tại 995 Potrero Ave ở góc đường 22nd Đường phố trong một tòa nhà bằng gạch. Đi theo các biển báo cho Tòa nhà 80. Đi thang máy đến số 6thứ tự Floor. Please register in Room 601 first. However, if you have Medi-Cal insurance only, you can go directly to the check-in window.

La clínica está ubicada en 995 Potrero Ave, en la esquina con 22nd Đường phố, en un edificio de ladrillos. Siga las señales para llegar al Edificio 80. Tome el elevador y vaya al 6.º piso. Regístrese en la sala 601. Si usted sólo tiene un seguro de Medi-Cal, puede ir directamente a la ventanilla de registerro.

診所 位於 995 Potrero 大道 上 , 22 街 的 角落 的 一棟 紅磚 大樓。 跟隨 指示牌 到 80 號 大樓。 搭乘 電梯 上 6 樓。 在 601 室 註冊。 如果 您 只有 Medi-Cal 保險 福利 , 您 可以 直接 前往報到 窗口。

Nhà cung cấp có Đặc quyền

Vivek Jain, MD