Phòng khám Bỏng và Vết thương

Phòng khám Bỏng và Vết thương 2020-05-20T10:34:47-07:00

Khả năng lãnh đạo:

  • Nurse Director: Rosaly Ferrer
  • Nurse Manager: Ditas Hernandez

Tiếp xúc:

  • Location: Main Building 5, 4th Floor, Suite 4C

To Make an Appointment:

  • Call 628-206-8287 to make an appointment
  • And please fax a completed Wound Care Order Form (LCR -> e-LINKS) to 628-206-3615

Giờ hoạt động:

Phòng khám ngoại trú
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
8:00AM – 4:30PM 8:00AM – 4:30PM 8:00AM – 4:30PM 8:00AM – 4:30PM 8:00AM – 4:30PM 8:00AM – 4:30PM 8:00AM – 4:30PM

Closed on holidays.

To locate the Burn & Wound clinic:

Go to the main hospital (Building 5). Take the elevators to the 4thứ tự floor. Follow the signs to 4C. Please check-in upon arrival.

Vaya al hospital principal (Edificio 5). Tome el elevador y vaya al 4.º piso. Siga las señales para llegar a la puerta 4C. Regístrese al llegar.

請前往主醫院(5號大樓)。搭乘電梯上4樓。跟隨指示牌走到4C。抵達後即報到。