Câu hỏi về thanh toán hoặc bảo hiểm

Câu hỏi về thanh toán hoặc bảo hiểm 2017-11-27T16: 17: 35-08: 00

Nếu bạn đã là bệnh nhân của Mạng lưới Y tế San Francisco, chúng tôi có thể giúp trả lời các câu hỏi về thanh toán và bảo hiểm của bạn.

Vui lòng liên hệ với Văn phòng thanh toán của chúng tôi để:

  • Trả lời các câu hỏi về hóa đơn của bạn
  • Trả lời các câu hỏi về chương trình bảo hiểm hoặc bảo hiểm sức khỏe của bạn
  • Gửi khoản thanh toán cho dịch vụ chăm sóc bạn đã nhận được

Chúng tôi được đặt tại:

Chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:30 sáng đến 12:00 trưa và 1:00 chiều đến 4:30 chiều

Điện thoại: (415) 206-8448
Fax: (415) 206-4613

Các hình thức có sẵn: