Nghiên cứu dẫn truyền thần kinh (NCS) và điện cơ (EMG)

Nghiên cứu dẫn truyền thần kinh (NCS) và điện cơ (EMG) 2018-03-29T12:58:20-07:00

Khả năng lãnh đạo

William Corn

Giám đốc MD

Maria Stone

Quản lý y tá

Tiếp xúc:

  • Location: Main Building 5, 4th Floor, Suite 4M, Room 4M67
  • Phone number: 415-206-4420
  • Fax number: 415-206-4256
  • Referrals should use Clinical Neurophysiology Laboratory Request Form #5786603

Giờ hoạt động:

NCS and EMG
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ năm T6 Đã ngồi mặt trời
9:00AM – 3:00PM 9:00AM – 3:00PM