Sức khỏe hành vi

Sức khỏe hành vi 2018-06-27T09: 51: 19-07: 00

Các dịch vụ sức khỏe hành vi của Mạng lưới Y tế San Francisco sẵn sàng hỗ trợ bạn và gia đình bạn về các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích.

Các dịch vụ khác có sẵn để giúp bạn trong thời kỳ khủng hoảng sức khỏe tâm thần:

Đội Khủng hoảng Di động: (415) 970-4000
Để được tiếp cận và thăm khám tại nhà trong thời gian khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho người lớn (18 tuổi trở lên)

Đường dây ấm Triage về sức khỏe tâm thần: (855) 845-7415
Đối với những người cần nói chuyện với Tư vấn viên ngang hàng ngay bây giờ; có sẵn 24 giờ / 7 ngày một tuần

Khủng hoảng Trẻ em Toàn diện: (415) 970-3800
Để tiếp cận cộng đồng trong cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho trẻ em (dưới 18 tuổi)

Dịch vụ Cấp cứu Tâm thần: (415) 206-8125
Đối với khách hàng cần được đánh giá tại Bệnh viện Đa khoa Zuckerberg San Francisco; có sẵn 24 giờ / 7 ngày một tuần

Khủng hoảng cộng đồng Westside: (415) 355-0311
Cung cấp các chuyến thăm khám khẩn cấp về tâm thần

Trung tâm Tiếp cận Sức khỏe Hành vi: (415) 255-3737
Để biết thông tin và dịch vụ giới thiệu; có sẵn 24 giờ / 7 ngày một tuần

Đường dây thông tin thành phố San Francisco: 311
Cung cấp thông tin chung về các dịch vụ của thành phố

Ngôn ngữ: Đường dây trợ giúp truy cập 24 giờ được chuẩn bị để giao tiếp với người gọi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Dịch giả được sử dụng nếu cần thiết. Các nhà cung cấp có thể nói tiếng Quảng Đông, Tây Ban Nha, Việt Nam, Tagalog, Nga và các ngôn ngữ khác.

Thông tin thêm: Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện ở San Francisco