SO / GI at ang Pangangalaga ng Komunidad ng Transgender

SO / GI at ang Pangangalaga ng Komunidad ng Transgender

Naroroon sina Dr. Rosendale at NP Layla Welborn sa SO / GI at Pangangalaga ng mga taong Transgender sa San Francisco Health Network. Pinag-uusapan nila ang oryentasyong sekswal at terminolohiya ng pagkakakilanlan ng kasarian, kinikilala ang epekto ng SO / GI sa mga pagkakaiba-iba sa kalusugan at kalusugan at ipinapaliwanag ang halaga ng mga pagsisikap sa koleksyon ng data na SO / GI. Ibinahagi nila ang kahalagahan ng umuusbong na wika at pagkakakilanlan habang tinutugunan ang mga pagkakaiba-iba ng kalusugan ng pamayanan. Pagtatanghal ng SOGI

2018-11-02T10: 30: 20-07: 00 Nobyembre 2, 2018|