San Francisco Homeless Outreach Team

San Francisco Homeless Outreach Team 2021-11-09T12:55:57-08:00

2015 SF HOT Staff Photo

Kung sino tayo 

Ang San Francisco Homeless Outreach Team (SF HOT) ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng SF Department of Public Health, Human Services Agency, SF Public Library at ng non-profit, Public Health Foundation Enterprises (PHFE). Ang programa ay naiayos muli noong 2014, 10 taon pagkatapos ng pagkakabuo nito, upang mas mabisang makisalamuha at patatagin ang pinaka-mahina at may peligro na mga taong walang tirahan at upang maiwasan ang mapanganib na mga epekto ng kawalan ng tirahan. Sa pamamagitan ng pag-abot, mga serbisyong medikal, pakikipag-ugnayan at adbokasiya, nakatuon kami sa paglipat ng mga indibidwal sa matatag na pamumuhay at mga kapaligiran sa pangangalagang pangkalusugan na may pag-access sa mga serbisyong nagtataguyod ng higit na pagpapanatili ng kalusugan at pabahay at binawasan ang kahinaan at ang paggamit ng mga serbisyong pang-emergency.

Ang ginagawa namin

Nagtatrabaho kami sa maliliit na koponan upang makarating at magbigay ng pamamahala ng pangangalaga at mga serbisyong medikal sa mga indibidwal na walang tirahan. Ang bawat isa sa mga miyembro ng aming koponan ay may kadalubhasaan sa maraming mga kumplikadong hadlang sa katatagan. Kasama sa mga hadlang na ito ang mga karamdaman sa kalusugan ng kaisipan, mga kapansanan, kawalan ng kakayahang magtiwala at walang pag-asa. Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga pangangailangan ng aming pinaka-mahihinang mamamayan, inaasahan naming mabawasan nang malaki ang mga negatibong epekto ng kawalan ng tirahan sa mga indibidwal at pamayanan sa kabuuan.

Pinakabagong SF HOT News

*** Paglabas ng Press *** Ipinahayag ng Alkalde Lee at Mga Ahensya ng Lunsod ang Pansamantalang Sistema ng Kanlungan at Paghahanda sa Lungsod para sa inaasahang El Nino Storms

Disyembre 14, 2015|

*** PALABAS SA PRESS *** MAYOR LEE & CITY AGENCIES ANNOUNCE TEMPORARY WINTER SHELTER SYSTEM AT PAGHanda NG LUNGSOD PARA SA Inaasahang EL NINO STORMS Hinihikayat ng San Francisco ang mga residente at Negosyo na maghanda para sa Inaasahang mga El Niño Storms [...]