Pakikipag-ugnay sa Sentro ng Relasyon: Mga Kasanayan para sa Pamamahala ng Malalang Sakit

Pakikipag-ugnay sa Sentro ng Relasyon: Mga Kasanayan para sa Pamamahala ng Malalang Sakit

Dr. Mary Mercer, Dr. Neda Ratanawongsa and Kara Meyers provide an interactive presentation that reflects on perspectives and emotions that influence communication with patients about chronic pain management.

RCC Primary Care Directors Mtg 4.26.2017

2018-05-24T10: 32: 35-07: 00 Hunyo 6, 2017|