Potrero Hill Health Center

Potrero Hill Health Center 2021-12-03T15:42:00-08:00

PHHC_front

Makipag-ugnay sa:

  • Lokasyon: 1050 Wisconsin Street
  • Numero ng telepono: (415) 648-3022

Mayroon kaming staff na Nagsasalita:

  • Ingles
  • Kastila
  • Kantonese
  • Tagalog

Oras ng operasyon:

Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
8:00 AM - 5:00 PM 8:00 AM - 5:00 PM 9:00 AM - 5:00 PM 8:00 AM - 12:00 PM 8:00 AM - 5:00 PM

Sarado sa panahon ng bakasyon ng Lungsod ng San Francisco .

Pamumuno

Kathleen Chung, MD

Pansamantalang Direktor ng Medikal

Evita Mullins

Tagapamahala ng Nurse

Angie Ramos Diamzon

Supervisor ng Worker ng Eligibility ng Ospital