Sentro ng Mga Pagpipilian sa Kababaihan

Sentro ng Mga Pagpipilian sa Kababaihan 2020-05-20T10: 32: 45-07: 00

Charge Nurse: (628) 206-8168 - Mga referral ng provider ng provider at mga isyu na sensitibo sa oras

Mga appointment sa pasyente: (628) 206-8476

Fax: (628) 206-8804

Lokasyon:
Zuckerberg San Francisco General Hospital
1001 Potrero Ave (Pangunahing Gusali 5, ika-6 na Palapag, Suite 6G)
San Francisco, CA 94110
Kumuha ng mga direksyon

Oras ng operasyon:

Pre-Op ng Opsyon ng Opsyon ng Babae
Lunes Biyernes:
8:00 AM - 5:00 PM

Pamamaraan sa Mga Pagpipilian sa Mga Pagpipilian sa Kababaihan
Lunes Biyernes:
8:00 AM - 5:00 PM

Pamumuno:

Pinuno ng Serbisyo: Rebecca Jackson

Direktor ng Medikal: Eleanor Drey

Tagapangasiwa ng Nars: Marisella Carranza

Tagapamahala ng Pagsasanay: Alissa Perucci