Urology

Urology 2018-04-13T14: 24: 28-07: 00

Pamumuno

Benjamin Breyer

Direktor ng MD Clinic

Rosaly Ferrer

Direktor ng Nurse

Anne Caltagirone

Pansamantalang Nurse Manager

Makipag-ugnay sa:

  • Lokasyon: Zuckerberg San Francisco General, Pangunahing Gusali 5, 3rd Floor, Suite 3M
  • Para sa klinika, mangyaring tumawag sa 415-206-8265
  • Numero ng fax: 415-206-4259

 

Oras ng operasyon:

Outpatient Clinic
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
9:00 AM - 12:00 PM 9:00 AM - 12:00 PM
1:00 PM - 5:00 PM 1:00 PM - 5:00 PM

Ang mga tagapagbigay ay may mga Pribilehiyo

Benjamin Breyer, MD

Jack McAninch, MD

Thomas Chi, MD