Pag-opera sa Plastik

Pag-opera sa Plastik 2019-02-15T11:52:17-08:00

Pamumuno

Hobart Harris

Hepe

Scott Hansen

Direktor ng Medikal

Rosaly Ferrer

Direktor ng Nurse

Anne Caltagirone

Tagapamahala ng Nurse

Makipag-ugnay sa:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Main building 5, 3rd Floor, Suite 3M
  • Para sa klinika, mangyaring tumawag sa 415-206-8265
  • Numero ng fax: 415-206-4259

Oras ng operasyon:

Hand Clinic
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
9:00 AM - 12:00 PM
Plastic Surgery Clinic
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
9:00 AM - 12:00 PM

1:00 PM - 5:00 PM

1:00 PM - 5:00 PM

Ang mga tagapagbigay ay may mga Pribilehiyo

Michael Terry, MD

Scott Hansen, MD

David Young, MD