Pagsangguni sa Sakit

Pagsangguni sa Sakit 2018-03-29T13:28:03-07:00

Pamumuno

Arthur Wood

Direktor ng Medikal

Rosaly Ferrer

Direktor ng Nurse

Dana Nelson

Pansamantalang Nurse Manager

Makipag-ugnay sa:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Main Hospital, Building 5, 4th Floor, 4J Clinic.
  • Routine clinical issues: either page Robert Brody or leave him a message at 415-206-4725.
  • For new patient appointments, PCP should contact either Dr. Brody at 415-206-8267 or Dr. Lor at 415-206-3262. Please make sure to leave provider contact information.
  • Follow-up patient appointments, please call (415) 206-5693.

Oras ng operasyon:

Outpatient Clinic
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
1:00 PM - 4:00 PM 8:30 AM - 12:00 PM

 

Ang mga tagapagbigay ay may mga Pribilehiyo

Robert Brody, MD

Arthur Wood, MD

Edward Lor, PharmD

Dina Perez-Neira, MD