Neurology

Neurology 2018-03-29T13:18:45-07:00

Pamumuno

Rosaly Ferrer

Direktor ng Nurse

Alena Maunder

Tagapamahala ng Nurse

Makipag-ugnay sa:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Main building 5, 4th floor, Suite 4M
  • Sundin ang mga appointment sa pasyente, mangyaring tumawag sa 415-206-4420
  • Routine clinical issues, please call 415-206-4132
  • Fax number: 415-206-4256

Oras ng operasyon:

New Patient Clinic
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
1:00 PM - 5:00 PM 9:00 AM - 12:00 PM  –
Follow-up Patient Clinic
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
1:00 PM-5:00PM

To locate the Neurology clinic:

Pumunta sa pangunahing ospital (Building 5). Dalhin ang mga elevator sa 4ika sahig Matatagpuan kami sa 4M Specialty Care Clinic. Mangyaring mag-check in sa pagdating.

Punong puno ng ospital ng Vaya al (Edificio 5). Tome el elevador y vaya al 4.º piso Estamos ubicados en la Clínica de Atención Espesyalizada 4M. Regístrese al llegar.

請 前往 主 醫院 (5 號 大樓)。 搭乘 電梯 上 4 樓。 我們 位於 4M 專科 護理 診所。 請 在 抵達 後即 報到。

Ang mga tagapagbigay ay may mga Pribilehiyo

Nisha Bhatia, MD

J. Claude Hemphill, MD

Vineeta Singh, MD

Alexandra Brown, MD

Cheryl Jay, MD

William Corn, MD

Richard Price, MD