Nakakahawang Sakit sa Klinika

Nakakahawang Sakit sa Klinika 2018-03-29T13:14:58-07:00

Pamumuno

Vivek Jain, MD

Direktor ng Medikal

Rosaly Ferrer

Direktor ng Nurse

Infectious Disease Clinics:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Building 80, 6th Floor (Ward 86)
  • Routine clinical issues, please call 415-206-7926

Oras ng operasyon:

Infectious Disease Clinic
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
1:00 PM - 4:30 PM

 

To locate the Hematology Clinic / Para encontrar La Clínica de Enfermedades Infecciosas:

Ang klinika ay matatagpuan sa 995 Potrero Ave sa kanto ng 22nd Kalye sa isang gusaling brick. Sundin ang mga karatula para sa Building 80. Sumakay sa elevator sa 6ika Floor. Please register in Room 601 first. However, if you have Medi-Cal insurance only, you can go directly to the check-in window.

La clínica está ubicada en 995 Potrero Ave, en la esquina con 22nd Street, en un edificio de ladrillos. Siga las señales para llegar al Edificio 80. Tome el elevador y vaya al 6.º piso Regístrese en la sala 601. Ang kategoryang nasa loob ng uniberso ng Medi-Cal, puede ir directamente a la ventanilla de registro.

診所 位於 995 Potrero 大道 上 , 22 街 的 角落 的 一棟 紅磚 大樓。 跟隨 指示牌 到 80 號 大樓。 搭乘 電梯 上 6 樓。 在 601 室 註冊。 如果 您 只有 Medi-Cal 保險 福利 , 您 可以 直接 前往窗口。

Ang mga tagapagbigay ay may mga Pribilehiyo

Vivek Jain, MD