Pangkalahatang at Trauma Surgery

Pangkalahatang at Trauma Surgery 2019-02-15T11:49:40-08:00

Pamumuno

Rosaly Ferrer

Direktor ng Nurse

Anne Caltagirone

Tagapamahala ng Nurse

Makipag-ugnay sa:

  • Location: Zuckerberg San Francisco General, Main Building 5, 3rd Floor, Suite 3M
  • Clinic phone number: 415-206-8265
  • Numero ng fax: 415-206-4259

Oras ng operasyon:

General Trauma Clinic
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
9:00 AM - 12:00 PM 9:00 AM - 12:00 PM 9:00 AM - 12:00 PM 9:00 AM - 12:00 PM
Cardiothoracic Surgery
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
1:00 PM - 5:00 PM
Colorectal Surgery and Proctology
Mon Martes ikasal Huwebes Biyernes Sab Araw
1:00 PM - 5:00 PM

Ang mga tagapagbigay ay may mga Pribilehiyo

Andre Campbell, MD

Rachael Callcut, MD

Hueylan Chern, MD

Rochelle Dicker, MD

Catherine Juillard, MD

Robert Mackersie, MD

Arthur Hill, MD

Danielle Berthold, MSN, ANP

Stanley Rogers, MD