Mga katanungan sa pagsingil o seguro

Mga katanungan sa pagsingil o seguro 2017-11-27T16: 17: 35-08: 00

Kung ikaw ay pasyente na sa San Francisco Health Network, makakatulong kaming sagutin ang iyong mga katanungan sa pagsingil at seguro.

Mangyaring makipag-ugnay sa aming Opisina ng Pagsingil upang:

  • Sagutin ang mga katanungan tungkol sa iyong singil
  • Sinasagot ang mga katanungan tungkol sa iyong mga programa sa saklaw ng seguro o kalusugan
  • Magsumite ng bayad para sa pangangalaga na natanggap mo

Matatagpuan kami sa:

  • Zuckerberg San Francisco General Hospital at Trauma Center
  • Mga Serbisyong Pinansyal sa Pasyente
  • 1001 Potrero Ave. (mapa)
  • Gusali 20, 4th Floor (mapa ng campus)

Bukas kami Lunes - Biyernes: 8:30 am hanggang 12:00 pm at 1:00 pm hanggang 4:30 pm

Telepono: (415) 206-8448
Fax: (415) 206-4613

Mga magagamit na form: