Mga katanungan sa pagsingil o seguro

Mga katanungan sa pagsingil o seguro 2021-10-22T11:04:08-07:00

Kung ikaw ay pasyente na sa San Francisco Health Network, makakatulong kaming sagutin ang iyong mga katanungan sa pagsingil at seguro.

Mangyaring makipag-ugnay sa aming Opisina ng Pagsingil upang:

  • Sagutin ang mga katanungan tungkol sa iyong singil
  • Sinasagot ang mga katanungan tungkol sa iyong mga programa sa saklaw ng seguro o kalusugan
  • To submit payment for care you have received, please login to your MyChart account.

Our business hours are Monday-Friday 8:30am-12:00pm and 1:00-4:30pm.

Please contact us using one of these options:

  1. Send a message through your MyChart patient portal
  2. Email: sfhnpatientfinancialservices@sfdph.org
  3. Call: 1 (628) 206-8448

We are closed for in-person assistance.